Kurumsal

Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 15.02.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup 2017-2018 öğretim yılında Mimarlık Bölümü ile faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde bölüm ve ana bilim dallarının kurulması uygun görülmüştür. Fakültemizde Mimarlık ve Şehir Bölge ve Planlama Bölümlerinde aktif bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

MEHMET ASLAN
Güncelleme : 01.08.2019 10:59:14