Akademik

Doç.Dr YAŞAR BAHRİ ERGEN
Şehir ve Bölge Planlama
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ERGEN
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN
Mimarlık Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. MERVE HAYRUNİSA KASIM MEMİŞOĞLUÖğretim Görevlisi
Arş. Gör. CİHAN YUSUFOĞLU
Mimarlık Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. ELİF ÇELİK
Mimarlık Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi