Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 29 Mayıs 2017 Tarihinde 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10404 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Fakülte 2018-2019 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. "Mimarlık" ve "Şehir Bölge ve Planlama" bölümlerinde aktif olarak Lisans eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda "Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Tasarım" Yüksek Lisans Programı'nda da eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 

"Peyzaj Mimarlığı", "Endüstri Ürünleri Tasarımı", "İç Mimarlık", "Grafik Tasarım", "Resim" ve "Müzik" bölümlerinin de en kısa zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli akademik alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.


Arş. Gör. GEVHER NESİBE KAYA
Güncelleme : 27.06.2022 15:59:24