Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 29 Mayıs 2017 Tarihinde 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10404 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 2018-2019 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Mimarlık, Şehir Bölge ve Planlama Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programında aktif bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmekte olup Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Grafik Tasarım, Resim ve Müzik bölümlerinin de en kısa zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli akademik alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

MEHMET ASLAN
Güncelleme : 1.08.2019 13:06:39