Akademik

Prof.Dr. CAHİT EPÇAÇAN Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Doç.Dr YAŞAR BAHRİ ERGEN Şehir ve Bölge Planlama
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ERGEN Mimarlık
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEL YETGİN Şehir ve Bölge Planlama
Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. MERVE HAYRUNİSA KASIM MEMİŞOĞLU Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Öğretim Görevlisi
Arş. Gör. ESRA YAVİÇ ŞIRKI Şehir ve Bölge Planlama
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. HÜSEYİN KÜÇÜKOĞLU Şehir ve Bölge Planlama
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. ELİF ÇELİK Mimarlık
35. Madde ile doktora yapıyor
Arş. Gör. NUR SELCEN KARAASLAN Mimarlık
Mimarlık Anabilim Dalı
35. Madde ile doktora yapıyor