Vizyon- Misyon

VİZYON 

Ulusal ve uluslararası düzeyde, yaratıcı, araştırıcı, çağdaş ve özgün yapısını koruyarak sanatta, tasarımda ve bilimde yenilikçi düşünce sistemine sahip, tasarım, uygulama bilgi ve becerine sahip, disiplinler arası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan meslek insanı yetiştirmek, alanında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştiren, dinamik, çağdaş, demokratik, kamu yararı gözeten, öncü bir fakülte olmaktır.


 MİSYON 

Kültür, sanat,, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş aynı zamanda güncel akademik yeniliklerin gerekliliklerine uyestetikgun eğitim sistemi hazırlamak ve uygulamak, tasarım disiplinleri arasında işbirliği sağlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda öncü olmayı hedefleyen, etik değerlere sahip ,dürüst, tarafsız meslek insanları yetiştirmek, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmek; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarına teşvik etmek ve her anlamda destek olmak, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmak, eğitim alanındaki gelişmelere ve değişmelere ayak uydurmaktır. Tasarım Mesleklerini Ön Lisans ve Lisans eğitimleri olarak birbirini bütünleyen ve de Lisans eğitim ve öğretiminde çift anadal sistemini de model olarak ele alıp uygulama alanında yetkin meslek elemanı yetiştirmektir
MEHMET ASLAN
Güncelleme : 30.11.2018 09:42:02