Yaz Stajları İle İlgili Önemli Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz;

Yaz Stajlarının yapılış ve uygulanışı şu şekilde gerçekleştirilecektir.

1.      Yaz döneminde 20 günlük veya 30 günlük olmak üzere sadece 1 (Bir) staj yapılabilecektir. Stajların başlama ve bitiş tarihleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan hiçbir staj kabul edilmeyecektir.

Staj Süresi

Başlama

Bitiş

20 Gün (Mİ112 Yaz Stajı-I)

19.07.2022

15.08.2022

30 Gün (Mİ2012 Yaz Stajı II veya Mİ314 Yaz Stajı-III)

19.07.2022

29.08.2022

2.      Yaz stajına başvurmak isteyen öğrenciler “Staj Başvuru Formu” nu eksiksiz dolduracaklardır. Staj yapacakları yerin imza ve kaşeli onayını alan öğrenciler en geç 01.07.2022 tarihine kadar staj başvuru formlarını elden bölüm başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak hiçbir staj başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3.      Staj başvurusu  uygun görülen öğrenciye “Staj Defteri” elden teslim edilecektir. Staj defterini elden teslim alan öğrenci yukarıda belirtilen tarihler arasında staja başlayabilecektir.

4.      Staj sonunda öğrenciler staj belgelerini (Staj Defteri, Staj Değerlendirme Formu) 2022-2023 Güz döneminin ilk 2 haftası içerisinde bölüm başkanlarına veya bölüm başkanlarının görevlendireceği öğretim elemanlarına “Staj Dosyası Teslim Tesellüm Tutanağı”  ile elden teslim edeceklerdir. Posta yoluyla yapılan gönderimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Not: Staj Başvuru Formu ve Staj Değerlendirme Formu aşağıdaki bağlantı adreslerinden indirilebilmektedir. Staj defterleri sadece bölüm başkanlıklarından elden teslim alınabilmektedir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
27.4.2022