Botan ve Tillo Su Evleri Teknik Gezisi

Üniversitemizin Genç Plancılar Topluğu tarafından Peyzaj Tasarım dersi kapsamında Öğr. Gör. Eda Koçak, Öğr. Gör. Nurbanu Kafadar ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Salih Ebrem öncülüğünde, Siirt Botan Tekne ve Yamaç Paraşütü Alanı ile Tillo Su Evlerine teknik incelemelerde bulunuldu. 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
4.11.2022