Cas Yapıları İnceleme Teknik Gezisi

201-Proje dersi kapsamında  Arş. Gör. Sevcan Aslan Hocamızın öncülüğünde,  Fakülte Sekreterimiz Yunus Aslan Bey'in Rehberliğinde bir teknik gezi gerçekleştirildi. Tillo merkez ve Kale bölgesi eski (cas) yapıların incelenmesi ve İkizbağlar köyünde belirlenen arazi üzerine bina (bağ evi) yapımı için parsel konumu ölçekleme, inceleme ve yerinde değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 


Doç.Dr MİTHAT ELÇİÇEK (0484) 212-1111 / 3902
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
29.3.2022