Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Çevrimiçi Söyleşiler - I

Fakültemiz bünyesinde “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Çevrimiçi Söyleşiler” etkinlikler dizisinin ilki 20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden Mesut Sivri ve Nazlıcan Çoban’ın yaptığı etkinliğe konuşmacı olarak Konya’dan İnş. Müh. İbrahim Sarıoğlu, Alanya’dan Mimar Engin İlgün ve Ankara’dan Şehir Plancısı İbrahim Doğanay katılmışlardır. Mühendislik, Şehircilik ve Mimarlık ekseninde oluşan bu söyleşinin açılış konuşması Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Epçaçan tarafından yapılmıştır. Söyleşiye İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları katılmıştır. Söyleşi, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona ermiştir. Etkinlikle ilgili görseller aşağıda sunulmuştur.

YUNUS ASLAN 4842231224 / 3902
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
15.4.2021