Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Çevrimiçi Söyleşiler - II

 Fakültemiz bünyesinde “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Çevrimiçi Söyleşiler” etkinlikler dizisinin ikinci 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden Mesut Sivri ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Sema Karahan’ın yaptığı etkinliğe konuşmacı olarak Ankara’dan Y.İnş. Müh. Buhari Demir katılmışlardır. Taşıyıcı Sistemler ekseninde oluşan bu söyleşinin açılış konuşması Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Epçaçan tarafından yapılmıştır. Söyleşiye İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları katılmıştır. Söyleşi, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona ermiştir. Etkinlikle ilgili görseller aşağıda sunulmuştur.

YUNUS ASLAN 4842231224 / 3904
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
15.4.2021