2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Stajları Hakkında Duyuru

Öğrencilerin stajlarda yapmakla yükümlü oldukları, uyacakları usul ve esaslar ile stajların yapılış ve uygulanış hükümleri “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi” ile belirlenmiştir. Stajların yapılış ve uygulanışı şu şekilde gerçekleştirilecektir.

  1. Yaz stajına başvurmak isteyen öğrenciler “Staj Başvuru Formunu” eksiksiz dolduracaklardır.
  2. Islak imzalı formlar taratıldıktan sonra dijital ortamda (tercihen e-posta yoluyla) şube danışman öğretim elamanlarına teslim edilecektir.
  3. Staj başvuru formunun şube danışman öğretim elamanlarına teslimi için son tarih 05.07.2021 dir. Öğrencilerin son başvuru tarihinden önce staj başvuru formunu teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. Staj başvurularının kabulü/reddi şube danışman öğretim elemanları tarafından en geç 07.07.2021 tarihinde öğrencilere duyurulacaktır.
  5. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, fakültemiz web sayfasından indirecekleri “Staj Defteri” ile birlikte staj yapacakları kuruma gidip başlayabileceklerdir.
  6. Staj sonunda öğrenciler staj defterlerini 2021-2022 Güz döneminin ilk 2 haftası içerisinde bölüm başkanlarına veya bölüm başkanlarının görevlendiği öğretim elemanlarına “Staj Dosyası Teslim Tesellüm Tutanağı”  ile elden teslim edeceklerdir.

YUNUS ASLAN 4842231224 / 3902
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
23.6.2021